Προφίλ

Διασφάλιση & Ποιότητα Υπηρεσιών certificat τo VIRUSLAB αποτελεί πλέον ένα από τα πρώτα ιατρικά εργαστήρια στην Ελλάδα, που εφαρμόζουν ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας,
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9002.


Picture
Picture