Συμβάσεις - Ταμεία

Picture

 
Το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τα τα παρακάτω ταμεία:


ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΥΔΚΥ
ΤΑΠΟΤΕ
ΤΕΒΕ
ΤΑΕ
ΝΑΤ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Και με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες:

ΕΘΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ALICO
ING
ALLIANZ
INTERNATIONAL LIFE
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
METROLIFE
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗPicture