Εξετάσεις   

Picture
Για οποιαδήποτε ερώτημά σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

 Αιματολογικές εξετάσεις     

Βιοχημικές εξετάσεις
Ενδοκρινολογικές εξετάσεις
Ορολογικές εξετάσεις
Ανοσολογικές εξετάσεις
Εξετάσεις Πηκτικότητας
Αντισώματα
Ανοσφαιρίνες - Ειδικές Πρωτείνες
Φάρμακα Τοξικές ουσίες
Ιχνοστοιχεία
Αναπαραγωγή - Γονιμότητα
Εξετάσεις Σπέρματος
Ηλεκτροφορήσεις
Λιποπρωτείνες - Λιπίδια
Διαβήτης
Καρκινικοί δείκτες
Προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμιακών ανωμαλιών και βλαβών νωτιαίου σωλήνα
Καλλιέργειες
Οστεοπόρωση
Ηλεκτροφορήσεις
Ομάδες αλλεργιογόνων ( RAST)
Νεοπλασματικοί δείκτες (Αντικαρκινικοί δείκτες)
Επίπεδα φαρμάκων


Picture
Picture
Picture